ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τουμπόβουρτσες Χαλύβδινες
Τουμπόβουρτσες Nάϋλον
Τουμπόβουρτσες Ορειχάλκινες
Καμινάδας νάϋλον
Καμινάδας συρμάτινες
Βούρτσες Πάνελ
Συρματόβουρτσες Χαλύβδινες
Συρματόβουρτσες Ορειχάλκινες
Συρματόβουρτσες ΙΝΟΧ
Συρματόβουρτσες Καταστρώματος
Συρματόβουρτσες Δρόμου
Στελεχη με σπειρωμα θηλ/αρσεν.
Ποικιλία Κατασκευών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 33,
157 73 ΓΟΥΔΗ
T. 2107781119
F. 2107712293
EMAIL : info@fotiadis-vasilis.gr
TOYMΠΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

click στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγαλύτερο μέγεθος

Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 06
Σπείρωμα :1/8 - M 6
Brass Condeser tube brush 1/8 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 08
Σπείρωμα :1/8 - M 6
Brass Condeser tube brush 1/8 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 10
Σπείρωμα : 1/4 - M 6
Brass Condeser tube brush 1/4 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 12
Σπείρωμα : 1/4 - M 6
Brass Condeser tube brush 1/4 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 14
Σπείρωμα : 5/16 - M 6
Brass Condeser tube brush 5/16 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 16
Σπείρωμα : 5/16 - M 6
Brass Condeser tube brush 5/16 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 18
Σπείρωμα :3/8 - M 6
Brass Condeser tube brush 3/8 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 20
Σπείρωμα : 3/8 - M 6
Brass Condeser tube brush 3/8 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 22
Σπείρωμα : 3/8 - M 6
Brass Condeser tube brush 3/8 or M 6
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 25
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 28
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 30
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 40
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ orM 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 45
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 50
Σπείρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 55
Σπείρωμα :1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 60
Σπειρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 65
Σπειρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 70
Σπειρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush 1/2 ‘‘ or M 12
Τουμπόβουρτσα ορειχάλκινη Φ 80
Σπειρωμα : 1/2 ‘‘ - M 12
Brass Condeser tube brush1/2 ‘‘ or M 12
• Oι ορειχάλκινες βούρτσες κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελιάς.
• Τα μεγέθη στις φωτογραφίες είναι ενδεικτικά και κατασκευάζονται σε οποιοδήποτε επιθυμητό μέγεθος.